Nowoczesne oprogramowanie

Oprogramowanie współdziałające z nowoczesnymi urządzeniami umożliwi sprawne przygotowanie i wydrukowanie etykiet zawierających kod kreskowy, numer ewidencyjny, umiejscowienie, nazwę wyposażenia. Dzięki temu oznakować można praktycznie wszystkie składniki majątku jednostki organizacyjnej (placówki). Pozwala to na:

  • szybkie zidentyfikowanie poszczególnych elementów wyposażenia;
  • wydruk stanów wyposażenia wg potrzeb;
  • sporządzanie zestawień, sprawozdań i protokołów;
  • przeprowadzenie inwentaryzacji.

Oprogramowanie dedykowane dla bibliotek to narzędzie posiadające wszystkie, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania biblioteki moduły takie jak:

  • obsługa czytelników – wypożyczenia i zwroty;
  • gromadzenie, katalogowanie i przeszukiwanie księgozbioru;
  • wydruki – zestawienia, statystyki i protokoły;
  • informacja bibliograficzna;
  • wydruk legitymacji czytelniczych;
  • zaawansowane skontrum oraz spis z natury.

 

Loading