Inwentaryzacja mienia

Inwentaryzacja „A-Z”

 

  • PRZEPROWADZENIE SPISU Z NATURY W PLACÓWCE

Przeprowadzając spis z natury dostosowujemy wypracowane schematy pracy do indywidualnych potrzeb konkretnej placówki. Gwarantuje to szybkość i dokładność prowadzonego spisu. Jest to najważniejszy etap w całym procesie inwentaryzacji.

  • TWORZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI INWENTARZOWEJ

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych do programu jednocześnie dokładnie analizując zapisy w księgach inwentarzowych placówki.

  • PODZIAŁ MAJĄTKU NA POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KARTOTEKI ILOŚCIOWE I ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE), ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

W trakcie przeprowadzania spisu z natury dokonujemy rejestracji całego majątku placówki wg wcześniejszych ustaleń. W kolejnym etapie spisane aktywa zostają podzielone na poszczególne kartoteki.

  • UJEDNOLICENIE WYPOSAŻENIA

Chcąc jeszcze bardziej ułatwić pracę staramy się w prosty sposób ujednolicić nazewnictwo w wyposażeniu placówki. Dzięki temu zidentyfikowanie poszczególnych elementów majątku staje się szybsze.

  • USTALANIE BRAKÓW I NADWYŻEK…. (RÓŻNICE)

Wieloletnie doświadczenie wskazuje że w placówkach często występują różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a ewidencyjnym. Podczas dokładnego spisu z natury pomagamy określić ilość sprzętu, który wcześniej nie został uwzględniony w spisie lub też z różnych przyczyn już nie znajduje się w danej placówce. Za każdym razem proponujemy odpowiednie rozwiązanie każdej sytuacji i jednocześnie wspólnie staramy się wyjaśnić powstałe różnice.

  • ZNAKOWANIE KODAMI KRESKOWYMI

Po wyjaśnieniu różnic i ostatecznym ustaleniu stanu wyposażenia placówki w kartotekach ilościowej i ilościowo wartościowej, zostają wydrukowane samoprzylepne etykiety z kodami kreskowymi, który umieszcza się na poszczególnych elementach wyposażenia.

  • WYKONANIE INWENTURY KOŃCOWEJ

Końcowym etapem pracy, na życzenie klienta, jest przeprowadzenie końcowej inwentury oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Inwentaryzacja roczna

Inwentaryzacja 4-letnia

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

Loading